Domov | InterArch-Steiermark

InterArch-Steiermark

Interaktivna arheološka dediščina avstrijske in slovenske Štajerske / Interaktives archäologisches Erbe der österreichischen und slowenischen Steiermark

 

V okviru projekta InterArch-Steiermark omogočajo slovenske in avstrijske inštitucije na tej internetni strani javen dostop do svojih digitaliziranih arheoloških in numizmatičnih najdb s pripadajočimi arhivalijami, ki so bile odkrite na območju historične (Spodnje) Štajerske in delih avstrijske Dežele Štajerske med leti 1811 in 1941.

S tem namenom je bilo razvito tudi digitalno dvojezično orodje za hitrejši strokoven zajem novih arheoloških odkritij in učinkovito upravljanje arheološke dediščine v obmejnem območju, ki je za potencialne uporabnice in uporabnike tukaj na voljo.

Projekt je v okviru Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007-13 kofinanciran s sredstvi Evropskega fonda za regionalni razvoj, Dežele Štajerske in Ministrstva Republike Slovenije za gospodarski razvoj in tehnologijo.

BorderArch-Steiermark

Register von archäologischen Fundstellen entlang der österreichisch-slowenischen Grenze / Register arheoloških najdišč ob avstrijsko-slovenski mejni črti

 

Državna meja med Slovenijo in avstrijsko Štajersko ločuje enotno in zgodovinsko povezano kulturno krajino, ki se je od najzgodnejših zgodovinskih obdobij, ki jih lahko razumemo le s pomočjo arheoloških najdb, do začetka 20. stoletja enotno razvijala. Čeprav je bilo zanimanje arheologov in drugih raziskovalcev tega območja veliko že pred samostojnostjo Slovenije in so želeli preseči sodobne meje, vsa najdišča ob meji zaradi takratne politične situacije niso bila prosto dostopna za raziskovanje.

V sklopu projekta BorderArch-Steiermark bodo v tesnem sodelovanju ustanov iz Slovenije in avstrijske Štajerske arheološka najdišča na slovensko-avstrijski meji raziskana in ovrednotena z najmodernejšimi metodami in orodji.

Projekt je v okviru Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007-13 sofinanciran s sredstvi Evropskega fonda za regionalni razvoj, Dežele Štajerske in Ministrstva Republike Slovenije za gospodarski razvoj in tehnologijo.