PUBLIKACIJE | InterArch-SteiermarkPUBLIKACIJE | InterArch-Steiermark

Archäologische Biographie einer Landschaft an der steirisch-slowenischen Grenze / Arheološka biografija krajine ob meji med avstrijsko Štajersko in Slovenijo

 

Tukaj dostopate do publikacije.

 

Tukaj dostopate do študije.

 


Wem gehört die Geschichte? / Komu pripada zgodovina?

 

Tukaj dostopate do publikacije.

 


Archäologie, Denkmalpflege und Tourismus an der Grenze / Arheologija, spomeniško varstvo in turizem ob meji

 

Tukaj dostopate do publikacije..