O BORDER-ARCH STEIERMARK | InterArch-Steiermark

BorderArch-Steiermark


Register von archäologischen Fundstellen entlang der österreichisch-slowenischen Grenze / Register arheoloških najdišč ob avstrijsko-slovenski mejni črti


Projektni partnerji:

  • Universalmuseum Joanneum / Univerzalni muzej Joanneum
  • Univerza v Ljubljani (Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo) / Universität Ljubljana (Philosophische Fakultät, Abteilung für Archäologie)
  • Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije / Denkmalamt der Republik Sloweniens

   

  Projekt BorderArch-Steiermark je t.i. "follow-up projekt" večletnemu projektu InterArch-Steiermark, ki je prav tako financiran s sredstvi Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007-13. V okviru projekta je bil vzpostavljen digitalni register arheoloških najdišč, ki ležijo na meji med Slovenijo in Deželo Štajersko in so bila zaradi politične situacije za arheološke raziskave dolgo časa nedostopne. Projektna ekipa je to regijo raziskovala iz zraka, tal in z arheološkimi geofiziko in izkopavanji tudi pod zemljo. Rezultati raziskav te skupne arheološke dediščine, ki jih upravljamo z bazo podatkov in so dostopni na tej internetni strani, nudijo trdno osnovo za nadaljnje čezmejne projekte, ki služijo arheologiji, spomeniškemu varstvu in turizmu.
  Potrebna sredstva zagotavlja Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR). Predviden proračun projekta je skoraj 300.000 EUR. Projekt traja eno leto od 1. aprila 2014 do 31. marca 2015.  Lead Partner: Univerzalni muzej Joanneum

  Joanneum že več kot 200 let raziskuje arheološke spomenike Štajerske in je bil zaradi zgodovinskega razvoja do konca prve svetovne vojne zadolžen tudi za območje današnje severne Slovenije. Z ovrednotenjem obsežnih arhivov in aktov o arheoloških najdiščih ob meji med Deželo Štajersko in Slovenijo je nastala trda podlaga za projekt BorderArch-Steiermark, ki omogoča načrtne raziskave na terenu.


  Ekipa projekta na Oddelku arheologija in numizmatični kabinet:

   • Dr. Marko Mele, vodja projekta
   • Mag. Karl Peitler, usmerjevalec projekta
   • Alexandra Trost, BA, poslovna sekretarka
   • Mag. Sarah Kiszter, znanstvena sodelavka
   • Mag. Stefanie Gaberz, znanstvena sodelavka
   • Patricia Raggam, strokovna praktikantka

    


   Projektni partner 1: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo

   Univerza v Ljubljani ima potrebno tehnično opremo in znanje za izvedbo terenskih pregledov in izkopavanj. Ob praktičnem in tehničnem znanju prinaša v projekt tudi teoretično diskusijo metod s številnimi mednarodnimi partnerji.

   Ekipa projekta na Oddelku za arheologijo:

    • Doc. dr. Matija Črešnar, vodja projekta
    • Prof. dr. Ivan Svetlik, usmerjevalec projekta
    • Dr. Branko Mušič, znanstveni sodelavec
    • Doc. dr. Dimitrij Mlekuž, znanstveni sodelavec
    • Manca Vinazza, znanstvena sodelavka
    • Miha Mihelič, znanstveni sodelavec
    • Matjaž Mori, tehnični sodelavec
    • Eline Nas, znanstvena sodelavka    Projektni partner 2: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

    Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije prinaša v projekt ob dolgoletnih izkušnjah na področju spomeniškega varstva tudi nujno potrebno znanje o obstoječih najdiščih v območju raziskav in svojo infrastrukturo za terenske raziskave.

    Ekipa projekta na ZVKDS:

     • Barbara Nadbath, vodja projekta
     • Gašper Rutar, strokovni sodelavec
     • Tina Nanut, strokovna sodelavka
     • Suzana Karlič, poslovna sekretarka